English English
View this site in another languageEnglish
Extras
Register
Log in

Спрежение на българските глаголи...

Спрегнете съответния глагол според числото и лицето!

1) Момчето [разхождам се] в парка.
2) Ти [гледам] ли филма?
3) Той приятел ли ти [съм]?
4) Вие [говоря] ли български?
5) Къде [отивам?] те?
6) Жените [зная] ли, че си тук?
7) Аз [слушам] радио всеки ден.
8) Ние [търся] молива ти.
9) Петър и Марин [разглеждам] картината на стената.
10) Ти там ли [съм]?

Authors & Translators

gothwolf